Lust och rädsla när man startar företag

2020 är året då jag är tjänstledig för att utbilda mig till lektör. Studierna är roliga och jag arbetar parallellt med att läsa andras texter samtidigt som jag redigerar mina egna. Jag älskar att styra min egen tid och sätta mitt egna schema. Det innebär en helt annan...